Tutaj dowiesz się gdzie nasz znajdziesz

Bądźmy w kontakcie

Kondycja

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w celu nawiązania kontaktu.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADAj z siedzibą przy ul. Kontkiewicza 2; 42-209 Częstochowa.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Częstochowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych p. Krzysztofem Mikuszewskim za pośrednictwem adresu iod@perasada.czest.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu – na podstawie Art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrowy Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem nawiązania kontaktu.

Telefon

666 688 244

Lokalizacja

42-209 Częstochowa, ul. Kontkiewicza 2
(budynek DPS)

Email

kondycja@perasada.czest.pl

Godziny otwarcia

Pon-Pt: 16 – 22